Điều khoản và điều kiện
 
Điều khoản và điều kiện
 
I.  Quy định với người sử dụng
 
Người sử dụng không được phép sao chép, mô phỏng, tải dưới mọi hình thức các nội dung đã và đang được đăng tải trên trang Web Woodsviet.com  để bán lại, hoặc dùng để làm các việc có hại đến  Công ty CP xây dựng và nội thất Woodsviet
Khi người sử dụng truy cập vào website của bên thứ 3 nằm ngoài Woodsviet.com người sử dụng phải ý thức rõ ràng Woodsviet.com  không quản lý trang web của bên thứ ba, vì vậy Công ty Woodsviet  sẽ không chịu trách nhiệm về pháp lý đối với những trang web đó cũng như nội dung, sản phẩm, dịch vụ trên các trang web đó
Người sử dụng không được tiếp cận hay thực hiện những hành động gây tổn hại cho hệ thống máy chủ (server) và mạng máy tính mà  Woodsviet.com  quản lý và sử dụng.
Người sử dụng cần tuân theo Điều Khoản và Quy Định đã được đăng tải tại mục “Điều khoản và Quy Định” trên  Woodsviet.com  cũng như những nội dung điều chỉnh và cập nhật có thể được đăng sau này. Công ty CP xây dựng và nội thất Woodsviet   có thể thay đổi Chính sách bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.
Người sử dụng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định đang được đăng trên trang Woodsviet.com  để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.
II. Thông tin Người sử dụng
 
1. Người sử dụng phải đảm bảo:
 
Cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ khi đăng ký Thành viên.
Duy trì cập nhật và sửa đổi thông tin liên tục nhằm đảm bảo thông tin trung thực, chính xác, kịp thời và đầy đủ.
2. Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm về những thông tin đăng ký trên  Woodsviet.com  và đảm bảo rằng những thông tin đó không vi phạm luật pháp.
 
3. Người sử dụng phải đồng ý và đảm bảo thông tin trình đăng ký trên Woodsviet.com  sẽ không:
 
Nhằm lừa đảo người sử dụng khác hay nhằm mục đích phạm pháp khác.
Có tính chất phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hay phạm pháp.
Những nội dung kích động các hành động tội ác liên quan đến chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, sự tàn tật, tình dục, v.v.
Chứa tài liệu quảng cáo phạm pháp hay có nội dung quấy rối (như spam và các trường hợp khác), xâm phạm đời tư hay khuyến khích, hướng dẫn việc phạm tội, gia tăng tội phạm, vi phạm luật và những quy định.
Chứa những virus máy tính hoặc các thiết bị phá hoại, các đoạn mã nhằm gây tổn hại đến hệ thống phần cứng, phần mềm, dữ liệu và các thông tin cá nhân.
Chứa thông tin hoặc chào hàng không trung thực hoặc liên quan việc buôn bán hàng giả, hàng trộm cắp, hay kinh doanh/tiếp thị hàng luật pháp không cho phép, xúc tiến những hoạt động bất hợp pháp.
Liên quan đến việc bán những sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp, tiếp tay cho việc vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật kinh doanh hoặc các quyền sở hữu và sử dụng khác.
 
4.  Công ty CP xây dựng và nội thất Woodsviet  có quyền đơn phương tạm dừng, hủy bỏ tài khoản và thông tin khác của Người sử dụng đã đăng ký trên trang web Woodsviet.com nếu thấy vi phạm các điều khoản được ghi trong Điều khoản và Quy Định này.
 
5.  Woodsviet.com có quyền hợp tác với cơ quan chính quyền, hay các tổ chức thứ ba để điều tra những hành động phạm pháp và Woodsviet.com  có thể tạm dừng hay hủy bỏ tài khoản của bất cứ người sử dụng nào nếu thấy cần thiết.
 
III. Trách nhiệm pháp lý của Woodsviet
 
 Woodsviet  không chấp nhận việc mua bán, trao đổi hàng hóa thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản mà không thông qua hệ thống thanh toán của  Công ty Cp xây dựng và nội thất  Woodsviet . Trong trường hợp này  Công ty Woodsviet  không có bất kỳ trách nhiệm nào về chất lượng của các cuộc giao dịch giữa người bán và người mua, cũng như không chịu trách nhiệm về khả năng giao hàng của người bán hay khả năng thanh toán của người mua.
Khi đã là thành viên của website , người sử dụng sẽ có một mật khẩu dùng để đăng nhập vào tài khoản. Người sử dụng phải có trách nhiệm tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào Woodsviet.com sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
Woodsviet   không có trách nhiệm pháp lý trong các trường hợp cung cấp trễ hay không thể cung cấp dịch vụ vì sự tác động trực tiếp hay gián tiếp của thiên tai và các nguyên nhân bất khả kháng khác như trục trặc mạng Internet quốc gia, phương tiện truyền thông quốc gia và quốc tế, nguồn điện, các cuộc tấn công trên mạng, đình công, nổi loạn, khởi nghĩa, náo động, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, nổ, thiên tai, chiến tranh, hành động của Chính phủ, lệnh của tòa án trong và ngoài nước hay hành động của tổ chức thứ ba.
 
 
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT WOODSVIET
 
Mã số doanh nghiệp/ MST: 0106275212
Địa chỉ: Đội 6, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội;
Điện thoại: 04.33. 598.041
Fax: 04. 33.598.041
Hotline: 0978.299.787
Website: Woodsviet.com;
Email: Woodsviet@gmail.com;

đối tác